Skip to content

Gx. ĐMHCG Sài Gòn : Khai mạc định hướng truyền giáo

Tháng Năm 23, 2012

Theo thông báo của Hội đồng mục vụ, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) Sài Gòn, vào lúc 6 :30, ngày 27.05.2012, nhằm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo xứ sẽ khai mạc Định hướng truyền giáo.

Để tìm hiểu về sự kiện này, VRNs đã liên lạc với cha Giuse Hồ Đắc Tâm, bề trên tu viện, chánh xứ ĐMHCG Sài Gòn và được ngài cho biết như sau :

 

PV. Xin cha cho biết lý do gì thúc đẩy cha quyết định tổ chức Năm Truyền Giáo cho giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp?

Cha Giuse Hồ Đắc Tâm (cha Tâm): Trước khi trả lời, xin cho phép tôi chia sẻ vài suy nghĩ.

Thứ nhất là tôi rất ngại trả lời phỏng vấn. Tôi đã từ chối hai lần. Tôi có cảm giác không được tự nhiên khi bị người ta chú ý. Lần này là lần đầu tiên tôi làm công việc này vì hai lý do. Trước tiên vì đây là cuộc phỏng vấn của Ban Truyền Thông của Dòng mình [tôi có bổn phận cộng tác với công việc của anh em, theo khả năng của mình] ; và lý do thứ hai là vì tôi muốn nhân cơ hội này để giới thiệu hoạt động của giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà tôi được giao phó chăm sóc mục vụ.

Thứ hai là cần phải đính chính : không phải là Năm Truyền Giáo mà là Thời Kỳ Sống Sứ Mạng Truyền Giáo [tôi gọi là Ðịnh Hướng Truyền Giáo, có nghĩa là làm mọi việc nhắm mục đích loan báo Tin Mừng, hướng về việc Truyền Giáo]. Vì thế, chương trình sống này không chỉ kéo dài trong một năm, mà cần phải tiếp tục mãi mãi, bởi lẽ truyền giáo là bản chất của Hội Thánh và bản chất ấy phải được thể hiện ra trong hoạt động loan báo Tin Mừng.

Bây giờ tôi xin trả lời các câu hỏi của Ban Truyền Thông :

Lý do thúc đẩy tôi quyết định tổ chức chương trình sống hướng về Truyền Giáo này.

Lý do đầu tiên là vì việc loan báo Tin Mừng là sứ mạng Chúa Giêsu trao cho Hội Thánh trước khi Ngài về trời và đó cũng là diệu cảm và là đặc sủng mà các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thừa hưởng từ Thánh Tổ Anphongsô. Tôi xác tín rằng mọi tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đều có thể thực hiện sứ mạng đó dù làm việc gì, làm ở đâu và trong bất cứ cương vị nào. Tôi cũng xác tín rằng mọi kitô hữu, khi đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội và nhất là bí tích Thêm Sức, đều có bổn phận loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa. Khi xác tín như thế, tôi cảm thấy có bổn phận phải mời gọi giáo dân trong giáo xứ được giao cho mình tham gia một cách cụ thể, thiết thực và nhiệt thành vào việc Truyền Giáo.

Lý do thứ hai là tôi tin rằng khi ý thức bổn phận phải loan báo Tin Mừng, nhất là khi thực sự thi hành sứ mạng đó thì chính bản thân chúng ta đang để cho Chúa Thánh Thần hoạt động nơi con người mình, Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi chúng ta, biến chúng ta trở thành con người mới theo hình ảnh Ðức Kitô Phục Sinh. Với xác tín đó, tôi nghĩ rằng mọi gia đình công giáo và từng giáo dân trong giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ được đổi mới giống như cộng đoàn tín hữu tiên khởi : hân hoan sống Tin Mừng Ðức Kitô Phục Sinh để làm chứng cho những người chung quanh.

Lý do thứ ba là vì xã hội chúng ta đang sống đã bị ô nhiễm trầm trọng về mặt tinh thần và tâm linh. Ô nhiễm về môi sinh thì có thể khắc phục được nhờ một số chính sách hợp lý, chứ còn ô nhiễm tinh thần và tâm linh thì cần phải có ơn siêu nhiên và sự cộng tác của nhiều người. Và tôi tin rằng không có phương thế nào ngoài Tin Mừng và ân sủng Thánh Linh có thể chữa trị được. Như lời sách Công Vụ Tông Ðồ viết : « Ngoài Ðức Giêsu Kitô, không ai đem lại ơn cứu độ ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ »[4, 12]. Như thế, khi sống sứ mạng loan báo Tin Mừng Ðức Kitô, khi giới thiệu Chúa Kitô cho anh chị em chung quanh, chúng ta góp phần vào việc kiến tạo Trời Mới Ðất Mới là nơi Công Lý và Hòa Bình ngự trị.

 

PV. Xin cha cho biết, trong Định hướng truyền giáo này sẽ có những hoạt động đặc biệt nào?

Cha Tâm : Những hoạt động trong thời kỳ sống Ðịnh Hướng Truyền Giáo này thì tôi đã đề nghị trong Tâm Thư Truyền Giáo mà tôi gởi đến cho mọi gia đình trong giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp :

1/ Mỗi gia đình [mỗi người] sẽ nhắm loan báo Tin Mừng cho một gia đình [một người] khác chưa biết Chúa. Ðó có thể là một gia đình [một người] bạn hữu, hoặc xóm giềng, hoặc bà con họ hàng, … mà chúng ta có thể tiếp xúc.

2/ Loan báo Tin Mừng có nhiều cách thức: việc đầu tiên chúng ta có thể làm là cầu nguyện đích thân cho họ, tiếp theo đó là tìm hiểu hoàn cảnh của họ để cảm thông chia sẻ vui buồn, thành công hay thất bại, giúp đỡ lúc cần thiết, và khi thuận tiện thì giới thiệu Chúa Kitô và các giá trị Tin Mừng cho họ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chính bản thân của chúng ta cũng phải sống theo Lời Chúa, để cuộc sống chúng ta trở thành lời chứng trước khi có thể làm chứng bằng lời nói.

3/ Trong suốt thời kỳ sống Ðịnh Hướng Truyền Giáo, giáo xứ sẽ tổ chức những buổi học hỏi về truyền giáo, những hoạt động mang tính truyền giáo ; quý ông bà, anh chị em nên tham dự để thêm hiểu biết về tinh thần truyền giáo, về cách thức thực hành việc truyền giáo, đồng thời để hâm nóng ngọn lửa truyền giáo trong lòng mình.

4/ Các xóm giáo và các hội đoàn trong giáo xứ có thể tổ chức những hoạt động mang tính truyền giáo như thăm viếng các vùng truyền giáo [người dân tộc, giáo xứ nghèo ở vùng sâu vùng xa, …], chia sẻ vật chất và tinh thần với những người nghèo khó, tàn tật ở các trung tâm, nhà mở, …

Thực ra, về việc một người loan báo Tin Mừng cho một người, tôi chỉ lấy lại cách thức của Giáo Hội Hàn Quốc mà thực tế cho thấy hiệu quả phi thường : số tín hữu công giáo gia tăng nhanh chóng, đời sống đạo trở nên sốt sắng và có giá trị chứng tá Tin Mừng.

 

PV. Chương trình cụ thể của ngày khai mạc và những chuẩn bị cho ngày khai mạc như thế nào, thưa cha?

Cha Tâm : Chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày khai mạc từ rất lâu:

Từ hai tuần trước Tết Nhâm Thìn, nghĩa là nửa cuối tháng Giêng năm 2012, chúng tôi đã mời gọi giáo xứ cầu nguyện cho chương trình sống sứ mạng truyền giáo khi dâng Thánh Lễ Tất Niên tại các nhà nguyện xóm giáo. Sau đó, những lúc cộng đoàn giáo xứ tập trung đông đảo trong những dịp lễ lớn, chúng tôi đều nhắc lại ý tưởng này để khơi lên ý thức về sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Chúng tôi, trong tư cách là cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn và Hội Ðồng Mục Vụ Giáo Xứ, cũng đã trao đổi với nhau về những hoạt động sẽ thực hiện và về ngày khai mạc Ðịnh Hướng Truyền Giáo. Ban đầu, chúng tôi dự định bắt đầu vào dịp Đại Lễ Phục Sinh, nhưng sau đó, để có thời gian giúp một số gia đình trong giáo xứ gỡ rối hôn phối, chúng tôi quyết định dời vào dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, nghĩa là vào Chúa Nhật 27/05/2012 sắp tới.

Ðể chuẩn bị cho ngày lễ khai mạc này, chúng tôi đã nhờ làm một số pan-nô ghi những câu Lời Chúa về truyền giáo [trang trí bên ngoài để gây ý thức]. Bên cạnh đó, cả giáo xứ đã làm Tuần Cửu Nhật kính Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp [từ ngày 09/05 – 17/05/2012] để xin ơn nhiệt thành truyền giáo và hiện đang làm Tuần Cửu Nhật kính Ðức Chúa Thánh Thần [từ ngày 18/05 – 26/05/2012] để ký thác sứ mệnh loan báo Tin Mừng cho Ngài, Ðấng là tác giả của mọi ơn thánh, nhất là ơn khôn ngoan và can đảm làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Kitô Phục Sinh. Cuối cùng, chính trong thánh lễ khai mạc, chúng tôi sẽ gởi đến từng gia đình bức Tâm Thư Truyền Giáo qua trung gian của các Ban Ðiều Hành Xóm.

 

PV. Chúng con chân thành cám ơn cha.

Thuỵ Minh, VRNs

Advertisements

From → Công Giáo

Gửi bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: