Skip to content

Thánh Gioan XXIII: Nhật ký tâm hồn (11)

Tháng Năm 23, 2014

140508002
Thánh Gioan XXIII

ĐỆ NHẤT THẾ CHIẾN: 1915

CHIẾN TRANH

23/5/1915

Mai đây tôi lên đường nhập ngũ, phục vụ ngành y tế[1]. Chính quyền sẽ thuyên chuyển tôi đi đâu đây? Ra mặt trận chăng? Tôi còn về được quê nhà Bergamô, hay Chúa đã chọn nơi an nghỉ cuối cùng của tôi là bãi chiến trường? Tôi không biết. Tôi chỉ muốn một điều duy nhất là, luôn luôn theo ý Chúa trong hết mọi sự, và hiến toàn thân để sáng danh Chúa. Duy chỉ có cách này tôi mới đứng vững trong đấng bậc cao trọng của chức linh mục, để minh chứng bằng hành động lòng ái quốc của tôi, tình yêu các linh hồn và yêu anh em. Tâm hồn tôi sẵn sàng và vui vẻ. Xin Chúa Giêsu luôn gìn giữ tôi đứng vững trong thái độ ấy. Ôi Maria, Mẹ từ ái xin giúp con “để trong mọi sự Chúa Kitô được vinh hiển”.

1919 – 1920: LINH HƯỚNG CHỦNG VIỆN BERGAMÔ

1919: TĨNH TÂM SAU ĐỆ NHẤT THẾ CHIẾN[2]

TẠI BERGAMÔ 28/4 – 3/5/1919

1. Qua bốn năm giữa một thế giới sôi động, bao nhiêu ơn Chúa ban, bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu dịp để thi ân bố đức cho mọi người! Ôi Giêsu, cám ơn và chúc tụng Chúa. Còn nhớ bao nhiêu người lính trẻ mà tôi đã tháp tùng đưa họ đến cuộc sống bên kia thế giới; tôi còn bị xúc động, và nhớ rằng họ đang cầu nguyện cho tôi làm cho tôi thêm sức mạnh và can đảm.

2. Đang khi mọi người như sống lại trong ánh sáng của những ngày mới, đối với tôi càng xuất hiện tỏ tường và chắc chắn những nguyên tắc cao cả của đức tin Công giáo, của đời sống Kitô hữu và đời sống linh mục, nhờ ơn Chúa những nguyên tắc này đã là của nuôi đời thanh xuân của tôi, đó là: sự sáng danh Chúa, thánh hóa bản thân, thiên đàng, Giáo hội, các linh hồn. Những năm chung đụng với đời càng làm cho những nguyên tắc ấy được có đường hướng rõ rệt, cao thượng hơn và nảy sinh tinh thần hăng say hoạt động tông đồ. Tôi đã lớn tuổi: giờ đây phải làm việc gì tích cực, để khỏi dễ dàng phung phí những ơn do lòng Chúa thương xót ban cho tôi.

3. Để làm căn bản cho hoạt động tông đồ, tôi muốn một đời sống nội tâm, với nghĩa là tìm gặp Chúa trong tôi, kết hợp mật thiết với Ngài, năng bình tâm suy gẫm những chân lý Giáo hội đề ra. Như Hội Thánh dạy, đời sống nội tâm này phải được biểu lộ qua những việc đạo đức bên ngoài mà xưa nay tôi rất quí mến và quyết trung thành tuân giữ chín chắn, mà trong những năm vừa qua hoặc vì trễ nải, hoặc vì đời sống quân ngũ ngăn trở khiến tôi không giữ cho trọn vẹn.

Nhất là tôi sẽ tìm sống thân mật dịu dàng với Chúa Giêsu Thánh Thể. Từ hôm nay tôi được ở một phòng cạnh bên nơi giữ Mình Thánh. Tôi hứa sẽ năng đến với Ngài đáp lại vinh dự Ngài dành cho tôi.

4. Mấy tháng nay tôi có cất cho mình một ngôi nhà và đã trang trí vừa phải. Tuy nhiên, hơn bao giờ, hiện nay tôi hiểu rõ cái đẹp và sự dịu dàng của đức khó nghèo. Tôi sẵn sàng bỏ tất cả lập tức không chút hối tiếc; bao lâu còn sống, tôi nguyện luôn dứt khoát với những vật sở hữu dù là của tôi quí nhất.

Đặc biệt tôi phải sống nghèo bằng cách dứt khoát với chính mình, không nghĩ đến chức vụ, nhiệm sở, đặc ân hay những gì tương đương. Chức linh mục và phận vụ tôi đang giữ hiện nay không đủ là một vinh dự lớn lao mà Chúa Quan phòng dành cho tôi qua ý định của Bề trên sao?

Tôi cần nhấn mạnh điểm chính đã làm cho tôi thật sự thành công, là không bao giờ nói lời gì, có cử chỉ nào, dù là một ý nghĩ tôi cũng xua đuổi nó như một chước cám dỗ, nếu nó đưa đến việc làm cho Bề trên giao cho tôi một nhiệm sở hay một chức vụ cao hơn. Kinh nghiệm dạy tôi phải biết sợ trách nhiệm. Nếu vì vâng lời mà nhận lãnh nó đã nặng nề lắm rồi, còn nói gì nếu tại mình chạy chọt để được chức vụ đó thì sự việc sẽ càng đáng sợ. Danh vọng quyền chức dù trong thế giới của giáo sĩ vẫn là “hư vô và hư vô” (Gv 1,2); chúng như hoa sớm nở chiều tàn và nguy hại cho sự vinh quang vĩnh cữu thiên đàng; đối với thế gian chúng cũng không giá trị là bao nhiêu. Những gì đã qua khi còn ở Rôma và sau mười năm linh mục, ngoài chức linh mục, mọi sự khác đúng là không đáng kể. “Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời” (Tv 72,28), còn những gì khác, chúng cứ qua, tôi chẳng thích thứ hạnh phúc nào khác cả.

5. Xưa, lắm lúc tôi không biết Chúa định về tôi thế nào, sau đệ nhất thế chiến; nay tôi đã thấy rõ và chắc chắn không cần phải tìm đâu nữa: nhiệm vụ chính của tôi là ở cạnh lớp trẻ hiếu học, đó là thánh giá của tôi. Lúc hồi tưởng lại cách thế và thời cơ bất ngờ, do Chúa Quan phòng khiến cho Bề trên đặt tôi vào địa vị này, tôi đã rất cảm động và xưng ra rằng: đích thật có bàn tay Chúa trong việc này. Đã bao lần, khi chiều về, ngồi nghĩ lại bao nhiêu việc đã xảy ra trong ngày đang khi tôi hoàn toàn hy sinh lo chủng sinh trẻ, tôi tự thấy lòng run lên do sự giao tiếp với Chúa, như tâm hồn của hai môn đệ đi làng Emmau. Thật rất đúng, nếu ta hoàn toàn phó thác trong tay Chúa, ta sẽ cảm thấy mình đầy đủ. Cảm tưởng “không có gì” mà có tất cả của Thánh Phaolô (x. 2Cr 6,10) mỗi ngày tôi càng thấy rõ. Tôi sợ mắc nợ, và tới giờ chưa mang nợ. Mối lo âu cho ngày mai đến tới tấp. Nhưng Chúa vẫn cung cấp cho tôi đủ dùng và còn thừa nữa.

Nhận thấy sự Chúa bảo trợ, một đàng nâng đỡ sự yếu hèn của tôi, đàng khác kích thích tôi trung thành với ơn kêu gọi, cộng tác với Chúa cho tới cùng trong việc lãnh đạo lớp trẻ.

Từ nay tôi sẽ qui hết mọi lo âu, tư tưởng, cảm tình, cố gắng, nhục nhã, cay đắng về một chủ đích: là tìm sự sáng danh Chúa trong phận vụ huấn luyện lớp trẻ đang lên theo tinh thần của Chúa.

Thật không vinh dự nào cao đẹp hơn cho tôi, và không có gì quan trọng cho bằng đối với Hội thánh hiện nay.

6. Để thành công trong việc tông đồ, tôi không thấy học đâu cho bằng học với Thánh Tâm Chúa: “Hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng thật lòng” (Mt 11,29). Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng đường lối này rất cao đẹp và bảo đảm cho sự thành công.

Tôi thương tuổi trẻ như mẹ yêu con, luôn luôn yêu chúng trong Chúa, cố ý chuẩn bị chúng nên người con xứng đáng của Giáo hội, hơn nữa, nên tông đồ nhiệt thành cho sự CHÂN và THIỆN của tương lai, đồng thời gieo nơi chúng niềm tin cao đẹp về gia đình và tổ quốc.

Đặc biệt tôi liệu cho nhà tôi ở phảng phất mùi thơm của đức trong sạch, để tuổi trẻ được thấm nhiễm nó cách sâu xa, và đức trong trắng đủ sức tồn tại giữa những cuộc chiến đấu lâu dài của cuộc sống. Không khách sáo, không giả tạo, nhưng đơn sơ trong hành vi và lời nói, đó là cái gì đã bao bọc các nhà giáo huấn xưa cũng như nay trong bầu khí thần thiêng, khiến các vị trở thành những dụng cụ của những lợi ích lớn lao, trở thành những tay kiến tạo ra những tâm hồn cao thượng. Chúa ơi, tuy con bé mọn, nhưng xin Chúa cho con theo dõi những gương xán lạn của các vị tông đồ vĩ đại của tuổi trẻ.

 7. Công cuộc bắt đầu thật mênh mông; lúa đang chín vàng đồng, mà thợ gặt quá ít. Tôi hằng lo lắng cầu xin Chúa, vừa cầu nguyện, vừa nỗ lực tạo nơi các thầy và linh mục trẻ yêu mến và hăng say phục vụ tuổi trẻ là một chức vụ rất cao đẹp; giúp cho họ cảm thông, đặc biệt những người có khả năng riêng để sống gần trẻ. Tôi cảm thấy lời nói hấp dẫn, và gương lành rất kiến hiệu, để trong thời gian ngắn có thể quy tụ một số linh mục sốt sắng sinh hoạt cho tuổi trẻ. Tôi cố gắng dùng quyền hạn của mình để đưa các linh mục thuộc hội Thánh Tâm chấp nhận lý tưởng này để tham gia hoạt động, vì Hội này lập ra mục đích đó, cần giúp Hội phát triển, Hội linh mục Thánh Tâm sẽ gieo tinh thần tông đồ và kỉ luật cho hàng giáo sĩ của toàn giáo phận Bergamô.

Thánh Gioan XXIII

Bản Việt ngữ của linh mục Trần Văn Thông

 —-

[1] với cấp bậc hạ sĩ quan tại bệnh viện Bergamô; một năm sau lãnh chức vụ Tuyên úy, giải ngũ 10/12/1918

[2] Tháng 11/1918 Đức Cha Marelli gọi người làm linh hướng cho các chủng sinh vừa được giải ngũ, nhiệm vụ tế nhị đúng khả năng của ngài. Đầu năm 1921, chính Đức Bênêđitô XV biết rõ, nên gọi ngài về giúp tại Bộ Truyền giáo, với tư cách chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo toàn nước Ý.

Advertisements

From → Công Giáo

Gửi bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: